Ţi se poate întâmpla şi ţie…

Comments: No Comments
Published on: 04/03/2015

Îşi aştepta cu groază sfârşitul. Ştia că, inevitabil, se va întâmpla. Stătea de ceva timp în celula aceea umedă şi, uneori, insalubră. Văzuse, de-a lungul timpului, cum cei cu care împărţea acea încăpere fuseseră luaţi cu forţa şi nu se mai întorseseră. Rând pe rând, cei care îi erau dragi plecaseră pe un drum fără întoarcere. Cei care erau mai bătrâni îl preveniseră că timpul i se va scurge şi va fi smuls fără milă şi viaţa, aşa cum o ştia, se va încheia. Trăise multe în scurta-i existenţă. Trecuse cu bine peste situaţii în care umezeala devenise insuportabilă, dar şi peste momente de uscăciune deşertică. Pentru că era mic, scăpase de periodicele intervenţii ale omului rău care îi voia exterminaţi. Fusese, de mai multe ori, la un pas de moarte. Trecuse la doar câţiva milimetri de un sfârşit prematur, însă ştia că norocul nu va mai fi de partea sa. Dimineaţa era cel mai greu. Atunci erau aleşi cei care trebuiau sacrificaţi. Se simţea ca un condamnat la moarte, un condamnat care nu ştie când Doamna cu coasa îi va cânta marşul funebru. Vârsta fragedă şi statura îi fuseseră scut, dar doar pentru un timp. Acum, însă, crescuse şi timpul său se scurgea ca nisipul într-o clepsidră. O lumină îi tulbură gândurile. Se uită în jurul lui şi realiză că nenorocirea este aproape. Rămăsese cel mai mare şi cel mai solid din încăpere. Astăzi trebuia să se întâmple. Se prinse cât putu de bine de podeaua celulei. Spuse rapid o rugăciune şi se simţi împăcat cu soarta. Scânteierea metalică trecu extrem de aproape. A crezut că a scăpat, dar instrumentul de tortură era tot acolo. Parcă simţea rânjetul hâd al omului care îl voia eliminat. Era doar o iluzie. Nu avea cum să scape. Simţi pe toată suprafaţa corpului răceala metalului şi îşi dădu seama. Viaţa se oprea aici. Cu un ultim efort, se opinti şi încercă să reziste, dar era peste puterile sale. Se simţi tras din locul în care îşi petrecuse toată viaţa. Văzu o lumină, chipul asasinului său, apoi totul deveni negru. Întunericul preluase controlul. Era încă un fir de păr din nas care îşi găsise sfârşitul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Welcome , today is Tuesday, 23/07/2024